Je wilt als werkgever vakantiedagen uitbetalen aan je personeel. Dit kan je niet zomaar doen, daar zijn regels aan verbonden. Ook komt de belasting om de hoek kijken. De feiten wanneer je vakantiedagen of vakantie uren mogen worden uitbetaald lees je hier.

Het uitbetalen van vakantiedagen

Iedere werknemer heeft het recht op het wettelijk aantal vakantiedagen. Het uitbetalen van deze wettelijke vakantiedagen is daarom ook niet toegestaan in Nederland tijdens de duur van het contract. Dit om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn minimale aantal vrije dagen behoudt. Er is een simpel rekentrucje om te bepalen wat de minimum hoeveelheid vakantiedagen is. Een werknemer heeft recht op vier keer het aantal uur dat deze persoon werkt per week. Bij een fulltime contract van 40 uur kom je dus uit op 4 keer 40 is 160 uur vakantie per jaar, ofwel 20 vakantiedagen per jaar. 

Biedt jij als werkgever 25 vakantiedagen aan. Dan is het toegestaan om de 5 bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen aan de werknemers. Het is echter wel noodzakelijk dat deze mogelijkheid is vastgelegd in de cao of het contract van de werknemer. Ook moet het initiatief van het uitbetalen van de vakantiedagen liggen bij de werknemer zelf. De werkgever mag het personeel niet verplichten om hun vakantiedagen uit te laten betalen.

Uitbetalen vakantiedagen bij einde contract

Tijdens de duur van het contract mag een werkgever de wettelijke vakantiedagen niet uitbetalen. Dit is anders bij het einde het contract van de werknemer. Dan is het uitbetalen van vakantiedagen wel toegestaan. Hierbij maakt het niet uit of een werknemer ontslag heeft genomen of dat deze ontslagen is.

Belasting over uitbetaling vakantiedagen

Bij het uitbetalen van de vakantiedagen dient er wel belasting te worden betaald. Het geldt immers als inkomsten. De uitbetaling van vakantiedagen valt onder het bijzondere tarief van eenmalige inkomsten als de uitbetaling van bonussen en de dertiende maand. 

Conclusie uitbetaling vakantiedagen

Als werknemer heb je 20 wettelijke vakantiedagen bij een 40 urig contract. De werkgever mag je niet verplichten tot het uitbetalen van de vakantiedagen. Je mag de vakantiedagen uitbetalen wanneer het bovenwettelijke vakantiedagen zijn en wanneer de werknemer een verzoek indient om ze te laten uitbetalen. Een werkgever mag ook de vakantiedagen uitbetalen bij het einde van een contractduur. In elk ander geval mag de werknemer de vakantiedagen niet uitbetalen.