Een beoordelingsgesprek is een belangrijk moment van het jaar. Als het gesprek op de juiste manier gevoerd wordt, profiteer jij als werkgever het hele jaar van een werknemer die beter functioneert. Het beoordelingsgesprek is een belangrijk moment voor zowel werknemer als werkgever. Tijdens gesprek kunnen jullie elkaar van feedback voorzien over het functioneren in het afgelopen jaar.

Functioneren

Een beoordelingsgesprek is de manier als werkgever om te laten weten of een werknemer in aanmerking komt voor een contractverlenging, loonsverhoging of een prestatiebeloning. Voor de werknemer is dit een belangrijk punt om te horen of ze goed presteren of dat er ruimte is voor verbetering. Een beoordelingsgesprek is dan ook een mooie gelegenheid om je werknemers waar nodig bij te sturen voor het komende jaar. Om het beoordelingsgesprek goed te laten verlopen, hierbij enkele tips.

Goede voorbereiding

Als werkgever is het belangrijk om met de juiste gegevens een beoordelingsgesprek in te gaan. Gegevens zoals: wat heeft de werknemer gepresteerd de afgelopen tijd, wat waren de vorige opgestelde doelen en welke punten wil ik zelf aanbrengen als gespreksonderwerp. Als werkgever is het belangrijk dat je op tijd laat weten aan de werknemer wanneer het beoordelingsgesprek zal plaatsvinden en wat de agendapunten zullen zijn. Geef je werknemer ruimte om zich voor te bereiden zodat verrassingen vermijdt kunnen worden. Geef duidelijke doelen aan binnen het beoordelingsgesprek. Het is belangrijk voor werknemers dat ze weten waarop ze worden beoordeeld. 

Plan voldoende tijd in

Een beoordelingsgesprek is een belangrijk moment voor beide. Ondanks een volle agenda is de beoordeling niet zomaar iets om even tussendoor te doen. Het is mogelijk dat je dan een werknemer daardoor tekort doet en zie wellicht een belangrijk verbeterpunt over het hoofd. Wat weer de werknemer ontneemt om zich hierop te verbeteren. Plan dus voldoende tijd in om alles boven water te krijgen en beide partijen hun zegje kunnen doen.

Maak gebruik van een beoordelingsformulier

Als werknemer is het fijn om te weten waarop je beoordeeld gaat worden. Als werkgever is het gebruik van een beoordelingsformulier een goede houvast tijdens het beoordelingsgesprek. Een goed beoordelingsformulier bevat de criteria waarop je iemand beoordeelt. 

Maak het niet persoonlijk

De beoordeling gaat over het functioneren van de werknemer. Het is belangrijk om jouw persoonlijke band met de werknemer aan de kant te schuiven en kijk puur naar het functioneren. Heeft de werknemer de afgesproken doelen behaald of bepaalde vaardigheden ontwikkeld? 

Blijf bij de feiten

Het is belangrijk dat de beoordeling is gebaseerd op feiten. Kijk naar de afdeling of functie waar de werknemer persoonlijk verantwoordelijk voor is. Gebruik deze data tijdens de beoordeling. Vermoedens of geruchten mogen bij de beoordeling geen enkele rol spelen.

Stuur een samenvatting

In het beoordelingsgesprek leg je vast wat je met de werknemer hebt besproken, welke afspraken er zijn gemaakt. Om dit duidelijk vast te leggen voor beide partijen kun je ervoor kiezen om een samenvatting op te sturen naar de werknemer. Zo kunnen beide partijen in latere beoordelingsgesprekken hierop teruggrijpen.